Ανακαινισμένο υλικό | Αγοράστε Ανακαινισμένο Υλικό Υπολογιστών

9
Ανακαινισμένο υλικό |  Αγοράστε Ανακαινισμένο Υλικό Υπολογιστών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ανακαινισμένο υλικό προέρχεται από κέντρα δικτύων δεδομένων, λαμβάνεται από γραφεία όταν σβήνει ή συλλέγεται από εγκαταστάσεις ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εξοπλισμός είναι μόλις λίγα χρόνια και έχει ακόμα χρόνια χρήσης. Σε άλλες περιπτώσεις, το ανακαινισμένο υλικό προέρχεται από αντικείμενα που δεν πουλήθηκαν στη λιανική λόγω:

Καλλυντική βλάβη
Ορατό ελάττωμα
Ανοιχτό κουτί
Ανακλήθηκε προϊόν που ανακλήθηκε για επισκευή

Μόλις αποκτηθεί, η Green Tree Recycling καθαρίζει, δοκιμάζει, αναδιαμορφώνει και πιστοποιεί τον εξοπλισμό. Η διαδικασία δοκιμών μας είναι πολύ ενδελεχής. αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να εντοπιστούν τυχόν ελαττώματα. Τα ποσοστά αστοχίας ανανεωμένου υλικού είναι εξαιρετικά χαμηλά. Στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Bir cevap yazın