Ανακύκλωση υπολογιστών: Τα κορυφαία 3 οφέλη

11
Ανακύκλωση υπολογιστών: Τα κορυφαία 3 οφέλη

Η ετυμηγορία είναι: Τα περιβάλλοντα Cloud είναι αξιόπιστα, επεκτάσιμα και προσφέρουν υψηλή διαθεσιμότητα εφαρμογών και δεδομένων. Ο οργανισμός σας έχει ήδη μετεγκατασταθεί στο cloud; Αν ναι, ίσως είναι καιρός να σκεφτείτε τι να κάνετε με όλο τον παλαιότερο εξοπλισμό πληροφορικής και τους υπολογιστές που καταλαμβάνουν χώρο αποθήκευσης. Η ανακύκλωση υπολογιστών παρέχει έναν υπεύθυνο τρόπο για να απορρίψετε σωστά τον παλιό σας εξοπλισμό.

Το να επιτρέψετε στο προσωπικό πληροφορικής σας να πετάξει το παλιό σας υλικό στους κάδους απορριμμάτων πίσω από το κτίριό σας μπορεί να έχει εκτεταμένες, δυσμενείς συνέπειες. Παρακάτω παρατίθενται τα 3 κορυφαία οφέλη από τη χρήση μιας αξιόπιστης εταιρείας για την ανακύκλωση των απαρχαιωμένων συστημάτων υπολογιστών σας.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης υπολογιστών

Προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης υγείας

Υπολογιστές, διακομιστές, εξοπλισμός δικτύου και άλλα Οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως ο Μόλυβδος (Pb), το Κάδμιο (Cd) και το Βηρύλλιο (Be). Περιέχουν επίσης πλαστικό PVC, βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ο παλιός εξοπλισμός πληροφορικής που απορρίπτεται μπορεί να προκαλέσει οξίνιση του εδάφους και να μολύνει τα υπόγεια ύδατα. Η υπαίθρια καύση ηλεκτρονικού εξοπλισμού εναποθέτει εξαιρετικά τοξικές χημικές ουσίες στον αέρα που μπορεί να έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις.

Η απρόσεκτη απόρριψη υλικού υπολογιστή σε χώρο υγειονομικής ταφής όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον, αλλά η απειλή για την ανθρώπινη υγεία είναι σημαντική.

Για παράδειγμα, η συγκόλληση σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, γυάλινες πλάκες και παρεμβύσματα στις οθόνες υπολογιστών περιέχουν όλα Μόλυβδο. Ο μόλυβδος προκαλεί βλάβες στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα, στο σύστημα αίματος και προκαλεί βλάβες στα νεφρά. Ο μόλυβδος επηρεάζει επίσης την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού.

Οι αντιστάσεις τσιπ και οι ημιαγωγοί περιέχουν Κάδμιο. Το κάδμιο προκαλεί μη αναστρέψιμες νευρικές βλάβες καθώς και συγγενείς αναπηρίες. Οι μητρικές πλακέτες υπολογιστών περιέχουν βηρύλλιο, το οποίο προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα και δερματικές παθήσεις. Η καύση πλαστικού PVC παράγει διοξίνη, η οποία βλάπτει το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλεί αναπαραγωγικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Οι παλιές συσκευές αποθήκευσης ενδέχεται να εξακολουθούν να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. Κανονισμοί κανονιστικής συμμόρφωσης όπως ο νόμος περί λογοδοσίας φορητότητας ασφάλισης υγείας (HIPPA), το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων του Κλάδου Πληρωμής (PCI DSS) και ο νόμος για δίκαιες και ακριβείς συναλλαγές πίστωσης (FACTA) απαιτούν από τις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν με ασφάλεια εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες. Η συνεργασία με μια αξιόπιστη εγκατάσταση ανακύκλωσης υπολογιστών διασφαλίζει ότι εάν υπάρχουν εναπομείναντα δεδομένα στις συσκευές αποθήκευσης σας, θα είναι εντελώς και εντελώς απρόσιτα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταστρέψετε δεδομένα μόνιμα. Η πρώτη μέθοδος είναι να τεμαχίσετε τη συσκευή αποθήκευσης. Ο τεμαχισμός είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός επειδή καταστρέφει εντελώς την ίδια τη συσκευή μαζί με τυχόν δεδομένα που υπήρχαν σε αυτήν. Η δεύτερη επιλογή είναι να εκτελέσετε μια διεξοδική διαγραφή δεδομένων που συναντώνται τα πρότυπα του Υπουργείου Άμυνας (DOD 5220.22-M). Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι η συσκευή αποθήκευσης καθαρίζεται τόσο αυστηρά ώστε τα εργαλεία ανάκτησης δεδομένων δεν μπορούν ποτέ να έχουν πρόσβαση στα παλιά δεδομένα. Επίσης, αυτή η μέθοδος αφήνει ανέπαφη τη φυσική συσκευή αποθήκευσης, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για μελλοντική χρήση.

Είναι καλύτερο να συνεργαστείτε με μια εταιρεία ανακύκλωσης υπολογιστών που παρέχει ένα μοναδικό Πιστοποιητικό Καταστροφής Δεδομένων για κάθε στοιχείο αποθήκευσης. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές για την αφαίρεση δεδομένων θα προστατεύσουν τον οργανισμό σας από αστική και ποινική ευθύνη. Θα αποφύγετε επίσης κάθε αρνητικό τύπο που μπορεί να κάνει ανεπανόρθωτη βλάβη στην επωνυμία σας.

Ανακαίνιση και Επαναχρησιμοποίηση

Παρόλο που τα συστήματα υπολογιστών στο τέλος του κύκλου ζωής σας και ο εξοπλισμός πληροφορικής ενδέχεται να μην σας χρησιμοποιούνται πλέον, ενδέχεται να έχουν αξία σε άλλες ρυθμίσεις. Μπορεί να συμβάλουν στην προσθήκη στην τεχνολογική πρόοδο των άλλων.

Για παράδειγμα, σχολεία, καταφύγια αστέγων, φυλακές, βιβλιοθήκες και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων ενδέχεται να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παλιό εξοπλισμό σας στις εγκαταστάσεις τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παλαιότερα συστήματα υπολογιστών μπορούν να αποσταλούν σε αναπτυσσόμενες χώρες για χρήση στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

Αυτοί οι οργανισμοί συχνά υποχρηματοδοτούνται και δεν διαθέτουν τεχνολογικούς προϋπολογισμούς αρκετά μεγάλους για να αγοράσουν νέο εξοπλισμό. Παλαιότεροι υπολογιστές που έχουν ανακαινιστεί, είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και έχουν δοθεί σε αυτούς, ταιριάζουν απόλυτα στον λογαριασμό.

Bir cevap yazın