Ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει «πρωτοφανή παγκόσμια τοξική έκτακτη ανάγκη»

3
Ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει «πρωτοφανή παγκόσμια τοξική έκτακτη ανάγκη»

Η πέμπτη σύνοδος του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διαχείριση Χημικών Προϊόντων (ICCM-5), που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον UNEP και φιλοξενείται από τη Γερμανία, ξεκινά τη Δευτέρα στη Βόννη.

«Το ICCM-5 αναμένεται να είναι μια στιγμή ορόσημο για τη διεθνή συνεργασία για τα χημικά και τα απόβλητα», ανέφερε μια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ομάδα περισσότερων από 30 εμπειρογνωμόνων.

Ευκαιρία «Μια φορά σε μια γενιά».

«Είναι μια ευκαιρία κάθε γενιάς να προσφέρουμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας τοξικής παλίρροιας».

Κάλεσαν όσους συμμετέχουν στη διάσκεψη να καθοδηγούνται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με ένα «πλαίσιο παγκόσμιας πολιτικής μετά το 2020 για τη χρηστή διαχείριση χημικών ουσιών και αποβλήτων».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, «οι απειλές της υπογονιμότητας, των θανατηφόρων ασθενειών, των νευρολογικών και άλλων αναπηριών που προκύπτουν από την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και απόβλητα, αποκαλύπτουν τη ευρεία και συστηματική άρνηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αμέτρητα άτομα και ομάδες σε ευάλωτες καταστάσεις».

Οι ειδικοί συνέχισαν να απαριθμούν τους ανθρώπους που εκτίθενται κυρίως σε αυτά τα τοξικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των γυναικών και των παιδιών, των φτωχών και των αυτόχθονων πληθυσμών.

Η «τοξίκωση» πρέπει να σταματήσει

«Η ανθρωπότητα δεν έχει την πολυτέλεια να επιδεινώσει περαιτέρω την τοξίκωση του πλανήτη», πρόσθεσαν οι ειδικοί.

«Για να προσφέρει το ICCM-5 τη φιλοδοξία και τη δύναμη που απαιτούνται για να ξεπεραστεί η παγκόσμια τοξική έκτακτη ανάγκη που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, πρέπει να υιοθετήσει ρητά μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα», προειδοποίησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Οι Ειδικοί Εισηγητές και άλλοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ δεν είναι προσωπικό του ΟΗΕ και είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό. Υπηρετούν με την ατομική τους ιδιότητα και δεν λαμβάνουν μισθό για την εργασία τους.

Bir cevap yazın