Νέο πλαίσιο του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος από επιβλαβείς χημικές ουσίες

5
Νέο πλαίσιο του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος από επιβλαβείς χημικές ουσίες

Συμφωνήθηκε στο πέμπτο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Χημικών (ICCM5), στη Βόννη της Γερμανίας, το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τα Χημικά θέτει συγκεκριμένους στόχους και κατευθυντήριες γραμμές σε όλο τον κύκλο ζωής των χημικών.

Inger Andersen, Εκτελεστική Διευθύντρια του Προγράμματος του ΟΗΕ για το περιβάλλον (UNEP), χαιρέτισε το νέο πλαίσιο.

«Όλοι σε αυτόν τον πλανήτη θα πρέπει να μπορούν να ζουν και να εργάζονται χωρίς φόβο μήπως αρρωστήσουν ή πεθάνουν από έκθεση σε χημικά. Η φύση, απαλλαγμένη από τη ρύπανση, θα πρέπει να μπορεί να ευδοκιμεί και να υποστηρίζει την ανθρωπότητα για τις επόμενες χιλιετίες», είπε.

«Γι’ αυτό το πλαίσιο παρέχει ένα όραμα για έναν πλανήτη απαλλαγμένο από χημικές ουσίες και απόβλητα, για ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο μέλλον».

Συγκεκριμένοι στόχοι

Το πλαίσιο βασίζεται γύρω 28 στόχοι, σχεδιασμένο για τη βελτίωση της υπεύθυνης διαχείρισης χημικών και απορριμμάτων. Αυτοί οι στόχοι στοχεύουν επίσης στη δημιουργία ισχυρότερων συνδέσεων με άλλες σημαντικές παγκόσμιες ατζέντες, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η υγεία.

Οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να θεσπίσουν πολιτικές και κανονισμούς με στόχο τη μείωση της χημικής ρύπανσης έως το 2030 καθώς και την προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων. Οι βιομηχανίες δεσμεύτηκαν επίσης να διαχειρίζονται τα χημικά με τρόπο που να μειώνει τη ρύπανση και τις δυσμενείς επιπτώσεις της.

Έως το 2035, το πλαίσιο στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση των άκρως επικίνδυνων φυτοφαρμάκων στη γεωργία όπου δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι κίνδυνοι.

Δήλωση της Βόννης

Εκτός από το Παγκόσμιο Πλαίσιο, η Διάσκεψη ενέκρινε επίσης τη Διακήρυξη της Βόννης.

Η Διακήρυξη αποσκοπεί στην «αποτροπή της έκθεσης σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και στην κατάργηση των πιο επιβλαβών, όπου χρειάζεται, και στην ενίσχυση της ασφαλούς διαχείρισης τέτοιων χημικών ουσιών όπου χρειάζονται».

Ενθαρρύνει επίσης τις χώρες να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε κυκλικές οικονομίες, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ασφαλών εναλλακτικών λύσεων και υποκατάστατων των χημικών.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει όχι μόνο στη διαφύλαξη της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και στη μείωση των απορριμμάτων και στην ενίσχυση των προσπαθειών ανακύκλωσης.

Δράσε αμέσως

Η κ. Άντερσεν προέτρεψε όλα τα μέρη να αρχίσουν να ενεργούν αμέσως.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μας λέει ότι η άμεση χημική ρύπανση του αέρα, της γης, του νερού και του χώρου εργασίας προκαλεί δύο εκατομμύρια θανάτους ετησίως», είπε.

«Όπως θα σου πει οποιοσδήποτε αθλητής, το να νικήσεις έναν στόχο είναι καλύτερο από το να πετύχεις έναν στόχο, γι’ αυτό καλώ τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία χημικών και όλους όσους εμπλέκονται να υπερβούν όσα έχουν συμφωνηθεί για την προστασία των ανθρώπων και του πλανήτη από τον οποίο εξαρτόμαστε όλοι. .»

Bir cevap yazın