Στο περιθώριο της UNGA, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενισχύουν το θεμέλιο του διεθνούς δικαίου

7
Στο περιθώριο της UNGA, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενισχύουν το θεμέλιο του διεθνούς δικαίου

Αρχηγοί κρατών, Υπουργοί Εξωτερικών και άλλοι ανώτατοι εκπρόσωποι συγκλίνουν για να εγκρίνουν πολυμερείς συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο των διεθνών νομικών πλαισίων.

«Οι πολυμερείς συνθήκες είναι ουσιαστικά εργαλεία για τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της Χάρτης του ΟΗΕ», τόνισε ο Ντέιβιντ Νανόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Συνθηκών στο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OLA).

Η αξιοσημείωτη ανατροπή στο όζον, οδηγούμενη από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντοςχρησιμεύει ως απόδειξη της ισχύος τέτοιων πολυμερών συμφωνιών.

«Η καθολική συμμετοχή σε αυτές τις συνθήκες είναι απολύτως θεμελιώδης για την επιτυχία τους», πρόσθεσε ο κ. Νανόπουλος.

Συνθήκες στο επίκεντρο

Φέτος, δύο συνθήκες ορόσημα βρίσκονται στο επίκεντρο: η Σύμβαση για τα διεθνή αποτελέσματα των δικαστικών πωλήσεων πλοίωνκαι το Συμφωνία βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της θαλάσσιας βιολογικής ποικιλότητας περιοχών πέραν της εθνικής δικαιοδοσίαςκοινώς γνωστή ως συνθήκη BBNJ ή συνθήκη ανοιχτής θάλασσας.

Το πρώτο, που επικεντρώθηκε στο εμπόριο και υπογράφηκε από 15 έθνη από την Τρίτη, στοχεύει να στηρίξει το διεθνές δίκαιο σχετικά με τις πωλήσεις πλοίων.

Η συνθήκη ορόσημο BBNJ συμφωνήθηκε τον Ιούνιο, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων, και ενισχύει το νομικό καθεστώς για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σε πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου ωκεανού.

Άλλες συνθήκες είναι ανοιχτές για υπογραφή περιλαμβάνουν εκείνα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον αφοπλισμό και την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Η Catherine Colonna, Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας, υπογράφει τη συνθήκη BBNJ στην εκδήλωση της Συνθήκης του ΟΗΕ.

Ηνωμένα Έθνη/Paulina Kubiak

Η Catherine Colonna, Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας, υπογράφει τη συνθήκη BBNJ στην εκδήλωση της Συνθήκης του ΟΗΕ.

Μακρά κληρονομιά

ο Εκδήλωση της Συνθήκηςπου ιδρύθηκε το 2000 από τον πρώην Γενικό Γραμματέα Κόφι Ανάν, αξιοποιεί την ετήσια εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να συγκεντρώσει την υποστήριξη των ηγετών παγκοσμίως για πολυμερείς συνθήκες και το κράτος δικαίου.

Αυτή η πρωτοβουλία σημείωσε σημαντική επιτυχία, με περισσότερες από 2.000 ενέργειες που έχουν εξασφαλιστεί.

Ως θεματοφύλακας πολυμερών συνθηκών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείρισή τους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, υποστηρίζοντας έτσι το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της διπλωματίας.

Bir cevap yazın